FANDOM


Zul1

Uniformy

Zul2

Profil ctOS'u funkcjonariusza Umeni

Umeni-Zulu, korporacja propagandowa, która przejęła ziemię w roku 2087, wciskając towar ctOS'u z ich domowym oprogramowaniem. Maszyny przejęły dzięki temu ziemię, a na ziemi jest dosłownie 5,5mln ludzi. Tworzą również roboty, które także kradną od ToborAski, ctOS nieświadome swoich produktów, stoi aktualnie po stronie Umeni-Zulu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.